Kauba tagastamine

Tühistamise õigused tarbijale

(tarbija all mõeldakse individuaali, kes osaleb tehingus, mille sihiks pole kommerts, professionaalne ega äriline tegevus.)

Tellimuse tühistamise tingimused

Tühistamise õigused

Teil on õigus tühistada see leping 14 päeva jooksul, ilma selle põjusele viitamata. Tühistamise viivitus koosneb 14-st päevast, alates päevast kui olete tooted kätte saanud (või ükskõik milline kolmas osapool, kes pole teie toodete kohaletooja).

Palun pange tähele, et saatmiskulud makstakse tagasi siis, kui kui oleme kätte saanud kõik Teie poolt tellitud tooted.

Et kasutada oma tühistusõigusi, peate meid teavitama (pood@goodstore.eu) tellimuse tühistamise kohta e-maili teel. Selle tegemiseks võite kasutada ka näidisvormi, kuigi see pole kohustuslik.

Et taganemistähtajast kinnipidada on piisav, kui saadate oma taganemisõigusega teatise enne kui selleks ettenähtud aeg on möödunud!

Tühistamise tagajärjed

Kui tühistate tellimuse, maksame Teile koheselt tagasi kõik teiepoolsed kulud, 14 päeva jooksul, alates hetkest kui oleme kätte saanud teavituse, mis käsitleb käesoleva tellimuse tühistamist, kaasaarvatud saatekulud, väljaarvatud kõik lisakulud seoses sellega, et olete valinud meie soovitatud saatmismeetodist erineva saatmismeetodi (standartne saatmine)! Maksame Teile raha tagasi sama meetodiga, millega meile maksite, kui just eelnevalt pole täpsustatud teisiti. Igatahes ei kanna klient tagasimaksmise käigus mitte mingeid lisakulusid.

Seoses tagasisaadetud Toodetega

Me võime viivitada tagasimaksega seni kuni tooted on tagasi meie aadressile jõudnud või kuni tõestate, et tooted on meile saadetud, olenevalt sellest, kumb teavitus varem jõuab.

Olete kohustatud saatma tooted tagasi 14 päeva jooksul, alates päevast kui andsite meile teada otsusest tühistada tellimus firmalt. Tingimused loetakse täidetuks siis, kui saadate tooted tagasi enne märgitud kuupäeva. Kõik lisakulud, mis puudutavad tagasi saatmist peate tasuma Teie.

Seoses Toodetega, mida pole võimalik tagasi saata (näiteks varuosad, mida on võimatu pakkida)

Me kogume tooted ise kokku. Maksame tagasisaatmise kulud ise. Teie peate ainult maksma kaotatud väärtuse hinna, mis tuleneb osade kulumisest, ebapädevast paigaldamisest või kasutamisest.

– Tühistustingimuste lõpp –

Tühistamise õiguse: Erandid

Tühistamise õigus ei kehti järgnevat tüüpi lepingute korral: Selgelt personaliseeritud ja tarbijale kohandatud või valmistatud toodete lepingud.

Kaubatarnelepingud, kus sarnase olemusega tooted on pärast saatmist omavahel segunenud või on saadetud omavahel eraldamata.

Tühistamise vorm: näidis

(kui soovite tühistada tellimust, palun täitke see vorm ja saatke see meile).

– Kellele: Palm & Co OÜ, Kirde 9A, 11623 Tallinn, Eesti, EU, E-Mail: pood@goodstore.eu

– Sellest dokumendist tulenevalt soovin mina / meie tühistada lepingu, milles osteti järgnevad tooted (*) järgnevad teenused.

– Tellitud / Kätte saadud

– Tarbija nimi

– Tarbija aadress

– Tarbija allkiri (nõutud ainult paberi vormis)

– Kuupäev

__________
(*) tõmmake maha kui see on tähtsusetu

Verified by MonsterInsights