Tingimused ja reeglid

Kasutustingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus
1.1  Tingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient / Tarbija) ja ostukeskkonna www.goodstore.eu (edaspidi e-pood) omaniku Palm & Co OÜ (edaspidi Müüja) vahel e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete osas.
1.2  Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3  E-pood jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse GoodStore veebilehel.

2. Hinnapoliitika
2.1  Toodete hinnad on eurodes ja sisaldavad 20% käibemaksu.
2.2 Ostudel lisandub postitamise kulu, mis kajastub ostu vormistamisel ja tasumisel, kui ei ole märgitud teisiti (näiteks kampaaniad tasuta transpordiga).
2.3 Hinnad kehtivad alates tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (3 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest).
2.4 Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohandatakse Kliendi ja e-poe vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

3. Toodete eest tasumine
3.1  Toodete eest saab tasuda läbi pangalinkide, maksekonto PayPal ja krediit- või deebetkaardiga.

4. Müügilepingu jõustumine
4.1  Müügileping jõustub hetkest kui tellimuse kogusumma on laekunud Palm & Co OÜ arveldusarvele.

5. Toodete tarnimine
5.1  www.goodstore.eu e-poe toodetele, mis ei mahu pakiautomaati, on Tallinna piires kohaletoimetamine tasuta.
5.2  Tarneaeg on 1-8 tööpäeva. Tarneaja pikkus sõltub sellest, kui suur ja kui palju kaalub toode ning vastavalt sellele millist kuller- või transpordifirmat tuleb kasutada. 
5.3  Tooted toimetatakse Kliendile Smartpost või Post24 pakiautomaati, kulleriga või Omniva tähitud kirjaga sõltuvalt ostetud toote suurusest.
5.4  Klient on kohustatud enne tellimuse sooritamist kontrollima toote sobivust talle ja tutvuma tootekirjeldusega (vajadusel võib pöörduda ENNE ostu sooritamist meie klienditeenindaja poole pood[ätt]goodstore.eu vältimaks arusaamatusi ja toodete mõttetut transporti ning summade krediteerimist).
Müüja ei vastuta toodete valest valikust tingitud arusaamatuste pärast juhul, kui Klient pole enne ostu veendunud toote sobivusest.
5.5  Klient on kohustatud enne tellimuse sooritamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse tagajärjel tekkinud arusaamatuste pärast.
5.6  Müüja ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse tagajärjel tekkinud arusaamatuste eest ka juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
5.7  E-pood ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud Kliendile lubatud kohaletoimetamise päevaks õigeaegselt, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest mida e-pood ei saanud mõjutada või ette näha.

6. Tagastamisõigus 14 päeva
6.1  Kliendil on e-poest ostetud kaubale alates kauba kättesaamisest 14-päevane lepingust taganemise õigus (edaspidi 14-päevane tagastusõigus) vastavalt allpool toodud lepingutingimustele.
6.2  E-poest ostetud kauba tagastusõiguse kasutamiseks nõustub Klient järgmiste tingimustega:
6.2.1  Tagastatav kaup ei sobinud e-poes esitatud ebatäpse tooteinformatsiooni tõttu.
6.2.2  Tagastatava kauba pakendil või arvel näidatud kood ei ole vastavuses pakendi sisuga (ehk siis on pakendatud vale toode).
5.2.3  Tagastatav toode oli tootjapoolse defektiga.
6.2.4  Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis (Klient peab toote originaalpakendi avama ettevaatlikult ja seda kahjustamata. Kui pakend ei ole avatav, siis ei pea tagastatav kaup olema originaalpakendis).
6.2.5  Toote tagastamiseks tuleb täita lepingust taganemise avaldus, mille leiab SIIT. Avaldus tuleks esitada aadressile pood[ät]goodstore.eu, et leppida kokku edasiste toimingute osas. Toote saab füüsiliselt tagastada meie partnerfirma Autotarvete OÜ, Telliskivi 51B, 10611 Tallinn asuvasse kontorisse eelnevalt meid sellest teavitades. Toote võib tagastada ka kasutades SmartPOSTi või Post24 pakiautomaate.
6.2.6  Raha tagastatud toote eest kanname Tellija arveldusarvele tagasi 14 päeva jooksul alates tagastatud kauba laekumisest Palm & Co OÜ-sse. 
6.2.7  Kauba tagastamisega seotud kulu kannab Klient. E-pood kannab kauba tagastusega seotud kulu vaid juhul kui kohaletoimetatud kaup erines tellitust.
6.2.8  Tagastamisele ei kuulu tooted, mis on kliendi poolt või transpordi käigus vigastatud. Kaebus toote või pakendi vigastatuse kohta tuleb esitada vastavat veoteenust osutanud firmale.
6.2.9  Tagastamisele ei kuulu tooted, mille sobivuses polnud klient enne ostu veendunud.

7. Garantii
7.1  E-poe poolt müüdavatele toodetele on garantii 1 aasta.
7.2  Garantii korras ei hüvitata tooteid ja detaile, mis on kulunud, vigastatud või lõhutud ning kui tegemist pole tootjapoolse defektiga.
7.3  Garantii korras ei hüvitata tooteid ja detaile, mis on transpordi käigus vigastatud või lõhutud.
7.4  Garantii korras ei hüvitata kasutamise käigus loomulikult kulunud tooteid.

8. Vastutus ja vääramatu jõud
8.1 Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2 Müüja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Isikuandmete töötlemine
9.1 Tarbija annab e-poes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
9.2 E-poel on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
9.3 Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
9.4 Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku.
9.5 Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka E-poel ligipääs.

10. Pretensioonide esitamise kord
10.1 E-pood vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni ühe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
10.2 Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul e-poe poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
10.3 Kui tootel ilmneb puudus, siis tuleb toote kasutamine viivitamatult lõpetada.
10.4 Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad e-pood ja Tarbija omavahel kokku. Tootjapoolse parandamiskulud katab e-pood.
10.5 E-pood ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
10.6 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile pood[ätt]goodstore.eu pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse/arve number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
10.7 Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud ühe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
10.8 Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
10.9 Tarbijal on õigus nõuda e-poelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui e-poel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, e-pood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

11. Muud tingimused
11.1 Kui e-pood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Klient ei ole nõus e-poe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Klient esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on:

Aadress: Rahukohtu 2, 10130 Tallinn

E-post: info@tarbijakaitseamet.ee
Veebileht: http://www.tarbijakaitseamet.ee
Telefoninumber: +372 6201707

Euroopa Liidu internetipõhine tarbijavaidluste lahendamise platvorm on leitav: http://ec.europa.eu/odr. Antud platvormil saab Tarbija kaebuse esitada nii piiriülese kui riigisisese tehingu puhul.

Verified by MonsterInsights